HOME

Тэкст на беларускай мове пра мову

 

 

 

 

Гамолка) .(П. Пашырана асноным у Беларус. Автор: Зайцева Е. Список авторов. Менавта на гэтай мове был створаны такя сусветна вядомыя помнк псьменства, як Слова пра паход гаравы, Аповесць мнулых гадо, Руская Прада нш.16. Караткевч) Мова . Мая Радзма. Главная » 2013 » Август » 4 » Дыктанты па беларускай мове. Вершы пра беларускую мову. Някае багацце людзей не бывае даражэйшым за х родную мову.Усё найлепшае, што было створанае на гэтай зямл, створанае на беларускай ад Ббл Скарыны да Статута ВКЛ. Гасподзь схляецца да сх, ды нцых духам Ён ня чуе. Календарь.

Беларуская мова. На беларускай зямл раней чым дзе варвалася свет праменнае мудрае друкаванае слова (М. Беларуская мова. Пра праект — О проекте.Асновы для тых, хто пачынае вывучаць беларускую мову. для белорусских СМИ.Жадаеце размаляць на беларускай мове размаляйце, вам нхто не перашкаджае. На роках роднай мовы лтаратуры дзец адкрываюць цудоны свет беларускайЁсць людз, якя вельм любяць, шануюць сваю родную мову, выступаюць у яе абарону.Малако для Танка "шэрале" для Купалы: пра якя захапленн псьменнка мы не ведаем? Скарбонка беларускай мовы. (Я.Колас).Не саромся, беларус, гаманць па-свойму — на роднай мове бацько дзядо свах. (На бел. У меня в сумке бомба Классное руководство и кабинеты.(Янка Спако). А.

: Прагучала думка пра важнасць кантэксту, мне падаецца, можна перайсц да другога пытання: ц магчымая новая драма на беларускай мове?Мне бы еще было интересно узнать темы этих многочисленных присылаемых текстов новой драмы, присланных на русском языке Кажуць, каб лягчэй вывучыць тую, ц ншую мову, трэба патрапць крану, дзе на ёй гаворацьДык дзе мне вучыць беларускую? ,што гэта яшчэ такое,кал размаляеш на беларускай мове,тады гэта "ОППОЗИЦИАНЕР"жах! А нас Радк беларускх атара. (П. Попроси больше объяснений.Скиньте текст "дарога дадому" пераказ па беларускаму. Хто забы сваю мову - усё згуб. Прануза). Цудона так у братняй Украiне. М.

Выказванн пра беларускую мову. Пра родную мову "замолвите слово"Адразу прашу прабачэнне, я не здолею написаць увесь артыкул на беларускай мове. Што трэба ведаць кожнаму беларусу пра сваю мову? нашая беларуская мова злучае больш 15 мльёна беларуса у адзн народ. Следить. С переводом на русский. Сення я адчыняю новую рубрыку — рубрыку верша на беларускай мове. Шануйце Родную мову. Нкол я не забыва. табе складаю шчыра свой санет прапрадзеда мах жывая мова майго народа першая аснова душы яго шырок чысты свет лось едакя у кожнага чалавека народа ёсць свая родная мова мова на якой было сказана першае Але невядомы атар пша паэму «Тарас на Парнасе», яе завучвае на памяць бадай што кожны беларус. Пра беларускую мову. Вершы пра Беларусь. Выказванн пра беларускую мову. Беларуск нвэрстэт (таксама на рускай мове) падрыхтава зь х спэцыялста, якя паехал Расею пачал там працаваць, даваць прыбытак рускай дзяржаве плацць падатк руск бюджэт.(Успомнм "клясычныя" прамовы Старшын Вярхонага Савета Мкалая Дземянцея. Гэтыя смвалч-ныя фгуры з сукупнасц зорак людз пачал называць сузорям.Некаторыя зорк абядноваюцца групы, якя можна акрэс-лць уяным лням. Поэтические произведения белорусских авторов, посвященные родному языку. Пра мову матчыну забыць 3 роднай мовай мы пакдаем бацькоск парог, выпраляючыся далёкя вандраванн. Сучасная беларуская паэзiя, яе тэмы i У навучэнца фармруюцца яленн пра падзел сло на часцны мовы (на лагчнай аснове: па пытанн значэнн).Удасканаленне мення асэнсаванага спрымання беларускай мовы на слых: прагназаванне зместу тэксту па люстрацы загалоку актынае слуханне гутарка па Нашыя Дзетк: партал для бацько-беларуса. Пераказ па беларускай мове " няулоуны жан" помогите.Bel Klass | Сачыненне на тэму Родная моваbelklass.com/sachynyennye-na-temu-rodnaya-mova Беларуская мова прыгожая незвычайная. На роднай мове сталi размаляць!I да яе была любо. I тады на зорным небе зяляюцца абрысы дзвосных нябесных жывёл, фгур, прадмета. Скрыгана «Жанчына пенсянер». З нацскам. Мова духоны скарб народа. На гэтым свеце на тым. 5 тэзса пра сучасны стан беларускай мовы ад Аляксандра Лукашанца, дырэктара нстытута мовы лтаратуры мя Якуба Коласа Янк Купалы Нацыянальнай акадэм навук Беларус. На рынку дол не купш, а судзе прады не знойдзеш . Несмяротнае матчына слова (Па твору «Родная мова»). Як з мужыка зробцца пан, то колам галавы не дастаць. Расцем беларусам! Пра гэта вам скажуць многя, хто з роднай беларускай мовай атрыма нбы другое дыханьне, дадатковы мпульс для жыцьця творчасьц.Наша мова падпольл. Беларуская мова вельм старажытная.Водгук на апавяданне Я. Калi з пана пан, то аддасць валы, а як з мужыка пан, то здзярэ пасталы. Псьменнк пра беларускую мову Мова - гэта вялк народны скарб.(В. 5 баллов. Поиск. Слонк вывучаем словы х ужыванне мове.Па-беларуску. Хотите говорить на русском языке пожалуйста, говорите. Ю. Пра прыгажосць багацце роднага слова, пра яго вялкае значэнне жыццНа роках роднай мовы лтаратуры дзец адкрываюць цудоны свет беларускай псьменнасц, яе адметнасць.Ёсць людз, якя вельм любяць, шануюць сваю родную мову, выступаюць у яе абарону. Брока) Хто забы свах продка - сябе губляе. Сврка. 5-9 класы. 01.03.2013 | Автор: Татьяна Саксон. Т. вчера. Прыказки пра родную мову. 5 баллов. Перакладзце тэкст на беларускую мову вызначце стыль выкладання. "Салдарнасць" сабрала два дзясятк гсторый пра няпросты лёс роднага слова беларуса. Ластоск) Яно добра, а нават трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю. Тэкст аписанне на беларускай мове. Диктанты по белорусскому языку 5-9 классы.Вход на сайт. Можа, мовы чужой навучуся, Каб суседзя гасцнна втаць, Але тольк на ёй, беларускай Беларуская мова — нацыянальная мова беларуса, уваходзць у ндаерапейскую моную сямю, славянскую групу, усходнеславянскую падгрупу. - Што такое народная мова?- Чаму мы гаворым беларускай мовай? - Бо яна наша родная, а кажны чалавек любць сваю родную мову: так, прыкладам, немец любць мову нямецкую, багарын - багарскую, а беларус - беларускую. Родная мова яе значэнне. И. I пачуццё роднай зямл, якое неяк губля ецца, кал ты жывеш на ёй, асаблва абвастраецца, кал апыI сёння гонар абавязак усх нас — шанаваць родную мову, садзейнчаць яе развццю росквту. Шануй сваю мову, шануй свае песн, свае казк, звыча сё роднае - гэта спадчына дзядо вялк нацыянальны скарб. Не саромся, беларус, гаманць па-свойму - на роднай мове бацько дзядо свах. Твая Беларусь."Напсанне дзеяслова прошлага часу Знайдз дзеясловы тэксце ЧАС ДЗЕЯСЛОВА. Пользователь Алина задал вопрос в категории Другое и получил на него 2 ответа.Высказывания пра беларускую мову. (Я.Колас). - Чаму мы гаворым на беларускай мове? Пра сваю мову. Пресс-конференция Лукашенко А.А. (Ул. Някае багацце людзей не бывае даражэйшым за х родную мову. Шачонак. (Ф. Адзн з самых мах першых верша. Беларускя дзеячы пра родную мову. Часам дапякаюць: на беларускай мове нхто не гаворыць, яе не пачуеш на вулцы. Беларуская мова 6: цкава, займальна. Багушэвч) Я закаханы матчыну мову, а ёю пахнуць хлеб малако. Кольк цудоных твора напсана на гэтай мове. пра родную мову.А роднай мовы беларускай. Попроси больше объяснений. Беларускай мовай нельга не захапляцца, бо з дапамогай яе можна перадаць усю прыгажосць навакольнага свету, а таксама нутраны свет чалавека. Мэта: стварыць умовы для выказвання меркавання пра родную мову, слова, уплы на падрастаючае пакаленне змадэляваць калектыную думку пра ролю роднай мовы жыцц Дзяржынскага раёна. Алина Ученик (106), закрыт 6 лет назад. Каб не было зусiм спакусы. официальный сайт средней школы 20 г.Орши На завагу хлопца аб тым, што мы, беларусы, павнны размаляць на роднай мове, кандуктар пачала сварыцца.З стагоддзя стагоддзе нашы продк старался данесц да нас бацькоскую мову, з самых малых гадо прыввал любо да роднага краю, родных мясцн.. БЕЛАРУСКАЯ МОВА ( Пмен Панчанка).Ад палетка райскх лёгкай ступой Збочу я да пякельных катло, Кал першы ж анёл на мове маёй Мне не скажа: "Братка, здаро!"Мая мова вершык пра мову. Слова пра паход гаравы - паэтычны помнк рускага, Беларускага Укранскага народа.Тэма гiстарычнага мiнулага у сучснай беларускай прозе на прыкладзе двух-трох творау. Дата: 18 ноября 2016 в 12:36, Обновлено 18 ноября 2016 в 12:59. Яна мне дадзена адзная.Па-беларуску чуць бачыць. Z tumaczeniem na jzyk polski. Распасюджана таксама ншых кранах, галоным чынам у Польшчы, Укране Рас. Ответь. Някае багацце людзей не бывае даражэйшым за х родную мову. Не саромся, беларус, гаманць па-свойму на роднай мове бацько дзядо свах. Наша родная мова Кольк млагучнасц, таемнасц гэтым слове. Матэрыял змяшчае падборку выказвання славутых беларускх псьменнка пра мову можа выкарыстовацца пры правядзенн рока, адкрытых мерапрыкмства, а таксама пры святкаванн Дня роднай мовы - 21 лютага. Залатыя лсцк на дрэвах, кожная птушка, кожная кветка , канешне, чалавек — усе маюць сваю мову. яз.) Бо знiкне з мовай беларускi род. I вось Багушэвч, якому бог загада, здавалася б, па выхаванн становшчы, забыць усё роднае, выбухае палымяным радкам абарону беларускай мовы. сочинения по белорусской литературе, беларускя сачыненн, беларуская лтаратура, сочинения, белорусские писатели, поэты, Янка Купала, Якуб Колас, белорусские сочинения, белсоч, belsoch, интересные статьи, образование, удобный поиск Кирилл Будкевич Психолог, Сбываю мечты по-сходной-цене.

Свежие записи:


MOB
top