HOME

Нан туралы ырым тыйымдар

 

 

 

 

Ежелг халытарды туан топыра, атамекен, табиат, жан-жануарлар туралы ым-тснктер, таным-таламдары ырымдар мен . 3. Тыматы айырбастауа болмайды. 4. азаы ортада белгл бр жануарды етн азы-тлкке пайдалануа немесе пайдаланбауа байланысты туындаан реттеу, шектеу, яни рыптар мен ырым-тыйымдар жйес алыптасты. 3) Нрестеге байланысты ырымдар туралы айту.2 Нана байланысты ырым-тыйымдар: Нанды шашуа, жерге тастауа, басуа, рсуа етуге болмайды. Стт ткпе 5. Наным-ырымшылдыа негзделген аыз, оан сенуге де, сенбеуге де болады, алайда бл тжрибеден жне дстрден туан халы мрн мысалы. Таныстыру 2. Демек, тыйым - халыты педагогиканы рамдас блг. лкенн алдын кеспе 2. Ырым - тыйымдар (6 сынып) Сабаты масаты: а) блмдлк оушыларды аза халыны ырым - тыйымдары арылы адамгершлк ндылытарды анытау, трбиен кз ретнде пайдалану, лаатты лы Кейбр ырым-тыйымдар базы замандардаы шаманды, трлк наным-сенмдерд сипаты, белгс ретнде де крнс берп жатады.аза ырымдары шндег ке тараланы бл й трмысына атысты ырым- тыйымдар. азаты тыйым сздер 1.Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар: 1. 1.нанды ек олмен зу керек, 2.нан оымын шашпадар жерде жатса баспадар терп алып астерлеп торайлара тастадар. Ырым-тыйымны пайдасы да шан-тез ыз кпелегш болса ырысы кем болады. азаты тыйым сздерМасаты: Оушыларды бойына елмзд ата-салтын, адамгершлк асыл асиеттерд бойларына сре отырып, лг-неге алуа баулу.Малм: р лтты тарихи дамуында 1,Бала баc стамайды. Нан стне зат ойма.7. Нанды, дастарханды баспа.

Тыйым сздер трбиен бал блаы. Адамды айналма .3. 2.

алыды айастырма. «Дастархан басында саталатын ырым - тыйымдар» 4 1.Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар: 1. Шаыра тойлары.Брктке байланысты ырым, салт-дстр. Нан раннанда асиетт: рана шыып нанды алуа болады, бра нана шыып ранды алуа болмайды. Жаман ырым жасама. Нанды латырма. 3-мтн: Таам туралы ырым, тыйым сздер - Нанды бр олмен зп жеуге, нан зндсн аяпен таптауа болмайды. Нанны иымын жесе бай боласы дейд. Масаты: азаты ырым жне тыйым сздерн мн - маынасын тсндру.Тыйым сздер трбиен бал блаы. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Нан стнен зат ойма. 3. 2. Егер бaла баc стаcа кес лп алaды деп тыйым сaлан.2, Нанны иымын жесе - бай боласы дeйд.3.Сби тоaйып ек aяыны aстынан араса, кткeн жолаушы келед немесе она келед дейд.4.Жас балaа бана Нана атысты тыйымдар. Бала бас стамайды. Ырым-тыйымны пайдасы да шан-тезСебеб, баласын тйе сияты кп уаыт ктерп, мезглнде тумайды деген ырым бар. Нанды басуа болмайды. АЗА ЫРЫМДАРЫ Тыйымдар мен ырымдар , Новости Астаны Осы азата ырымдар кп жне де кп пайдаланылады.Нан туралы ырымдар кп халымызда. Ене келн тскен кезде л немерел болу шн оан ырымдап алаш сойылан малды лтабарын жегзед. азата тыйым сздер те кп. Нанды басуа болмайды. Жылы жайлы. АЗА ЫРЫМДАРЫ. Оушыларды дстрд сатауа, нанды астерлеуге ас шу тртбн нанды баспайды, аса асиетты есептейд, нан басанды, зег талып ртенед, ашыады, арытап лед деп ырымдайдайды. Нан - дм басы, онсыз мр жо. Ешнрсе себепсзден-себепсз айтылмаса керек. Кемтар адама клме. I р-трл ырымдар мен тыйымдар. Ауыз ?дебиетн? бр саласы ырымдар мен тиымдар Жлдызды олмен крсетсе, ола сйел шыады деген ырым бар. «Нан туралы лед» тсндре отырып, оушылара асиетт таамны бр нан екенн, нанны дастархана алай келетн туралы толытыру Нанды шашуа, жерге тастауа, басуа болмайды. Ая кимд ткерме. Нан стне зат ойма.4.деп мдениетне трбиелейтн ырымдар мен тыйым сздер: 1. Ырымдар мен тыйымдар. Нанды латырма. в формате docx. Нанды бр олымен збе. Таерте нан ауыз тимей йден шыуа болмайды. Алдыа ас келгенде тубе айтып жеу, нанды, асыты о О?ушылар?аырымдар мен тыйымдарды? идеясын аша отырып, ырымдар мен тыйымдарды д?рыс т?снп ойлауын ?алыптастыру. Бас кимн тбесн басып кимейд. Жас келндерге жне дниеге келген сбилерге катысты ырым-тыйымдар. 2. Нан - дм басы, онсыз мр жо. онар Нрболатты «аза ырымдары мен тыйым сздер» таырыбында орындалан ылыми жобасы ш блмнен традыНан - дм басы, онсыз мр жо.Датархана алдымен нан ойылады. 2. Нанды бр ?олмен ?збе. Сондытан да дастарана алдымен нан ойылады.

Бзд сайт сынады: Кимге катысты тыйымдар Мен Ырымдар. - Quralai Smagulova - Google Олардан халымызды дет-рпы, наным-сенмн ана блп оймай, бойымыза тлм-трбие сремз.6.Ырымдар мен тыйымдар жне экология. -аза халыны ырымдары мен тыйымдары таырыбына сынып сааттарын ткзу.Нана атысты тыйымдар Нанды басуа болмайды Нанды бр олмен сындыруа болмайды Таерте нан ауыз тимей йден шыуа болмайды Таматы сынамайды. Ырым мен тыйым сздер бр - брмен сабатас, зектес болады.Нана атысты тыйымдар. Бр олмен нан збе. Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар 1. Нанды бр олымен збе. Нан стне зат ойма.2. аза халыны табиатты ораудаы ырымдары мен тыйым сздер.Нана атысты тыйымдар. Тзды баспа. Тыйым лглер мен сздер ел шнде те кп.Жасыны жолын кеспе. стрн дрптеп, салтын сатаан атам аза ырым-тыйымдары арылы трбие берген. Балаларды ой-орсн, шыармашылыын, тл байлыын дамыту. Нанды шашуа, жерге тастауа, басуа, рсуа етуге болмайды. Скачать бесплатно Трбие сааты: азаты ырымдары мен тыйымдары. Нанды латырма 4. Осы байлыымызды азастан Республикасыны рмздерн бр Елтабада крсеткен Топа блу 1 - топ «Алтын дн» 2 - топ «Береке» 3 - топ «Дастархан» Сабаты кезедер: 1. Балалар, км нан туралы тыйым с?здер блед? Сурет бойынша тыйым с?з шы?ару. Таырыбы: «Ырымдар мен тыйымдар». азаты тыйым сздер 1.Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар: 1. Жылыны -тс.Кимд желбегей жамылма. Тыйым сздер. йел екабат кезнде жерг анбаса, одан туан баланы аузынан су аып жред. Презентации по предмету Классному руководителю. азаты тыйым сздер. Жерде жатан нан болса, алып адам баспайтын жерге ою керек.Бгнг таырып не туралы? нан Нан андай? жмса, дмд, ысты Не стейд ? егед, псед, орады Ертегдег оиа жылды ай мезглнде болан екеназаты ырымдары мен тыйымдарыinfourok.ru/azati-irimdari-memdari-1643840.htmlТаырыбы: азаты ырымдары мен тыйымдары (трбие сааты). Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Нан стне зат ойма. Тзды баспа Мырзатаева Жаныл Абдрахманкызы бастауыш пан муалм Масаты: 1. Жас келндерге мен дниеге келген сбилерге катысты ырым-тыйымдар. «Нанды жерге тастама», «нанны стне зат ойма», «нанды ткерме», « нанды бр олмен збе» деген сзд барлыы — сол нанны асиетне орай айтылан тыйымдар.Жалпы ырым мен тыйым арасында айырмашылы байалады. Ырымдар мен тыйым сздер. Масаты: Оушылара ата-бабамыздан жаласып келе жатан ырым-тыйымдар жайлы айтып, оларды брнешеумен таныстыру. Жала жаппа. 1. 1.Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар: 1. Мдени-гигиеналы маынаны алыптастыратын ырымдар мен тыйымдар: 1.Шелектег суа аузыды салма. Жерде жатан нан болса , алып, адам баспайтын жерге ою керек.. Нанды басуа болмайды. Нан стне зат ойма 2. 3. Ырымдар Сейт Кенжеахметлы. Нас, лас болма. Егер бала бас стаса кес лп алады деп тыйым салан. Ырым-тыйымны пайдасы да шан-тез ай ырым-тыйымды алып арасаыз да, белгл бр длел-дйекке сйенп айтылады.Нанды бр олымен збе! Нан уаын тастама! Мны себеб бар. Ырым дегенмз з алдына бр жасылыты немесе жаманшылыты хабаршысы, адамды сатандыратын белг спетт. «Ассалаумаалейкм!» сз тыш рет аза жерне Х асырда ислам днмен брге келген аян. бл сырапшылдыа арсы жасалан ырым.Келес материалА мен са атысты ырым-тыйымдар. Нан туралы тапатар 3. Таерте нан ауыз тимей йден шыуа болмайды. Нанды бр олымен збе 3. Нан стне зат ойма. аза халыны ырымдары мен тыйымдары туралы млмет жинау,жйелеу,талдаусауалнама ткзу,азрг заман талабына сай олдану аясын анытау.Жас рпаты лтты дниетанымын алыптастыруда аза халыны тыйымдары мен ырымдары,наным-сенмдерн алатын Вы находитесь на странице вопроса "Нан туралы ырымдар керек едi", категории "аза тiлi". Мдени-гигиеналы маынаны алыптастыратын ырымдар мен тыйымдар: 1.Шелектег суа аузыды салма. азата тыйым сздер те кп. Нанды жерге тастама. Ата салт - дстрмз, рухани байлы, депт болып суге, ырым деп зеттлкке трбиелеу халы азыналарыны бр.Ырым, тыйым сздерд мн: - Нанды бр олмен зп жеуге, нан зндсн аяпен таптауа болмайды. 1.Трмысты- шаруашылыа байланысты ырым тыйымдар: 1. Сыпырышты тк ойма 6. Ота ткрме 7. Нанны дастархана алай келетндгн айтып, оан кптеген адамдар ебек еткендгн тсндру азаты тыйым сздер. Оларды зндк трбиелк мн бар. азаты ырымдары мен тыйымдары. Таерте нан ауыз тимей йден шыуа болмайды.Бас кимге атысты ырым-тыйымдар. Мысалы, нанды баспау, нан оымдарын шашпау,дастарханда асты нан ауыз Ырымдар мен тыйымдар.I онаа атысты азаы ырым-тыйымдар. Жаман жерд баспа.Нанды бр олмен збе. Нанны дастархана алай келетндгн айтып, оан кптеген адамдар ебек еткендгн тсндру. Нанды адрлеп, астерлеуге йрету. Тсау кесу. Алдыа ас келгенде тубе айтып жеу, нанды, асыты о олымен стау, асты шашпай жеу, алай болса солай аузыа салмай, асыпайТрмыс салтымызда ырым мен тыйыма айрыша мн беретн елмз.

Свежие записи:


MOB
top